Stipendier

Syftet med stipendierna

Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse har som ändamål att främja och understöda medicinsk forskning gällande mag- och lever- samt ögonsjukdomar, vilket förverkligas genom utdelning av stipendier och understöd till forskare och forskningsgrupper inom nämnda områden.

Utbetalningarna görs på stiftelsens högtidsdag den 5 maj, som är dagen för Mary Ehrnrooths (född Beckman) födelse.

Du kan lämna in en stipendieansökan i den årliga öppna stipendieutlysningen. Ansökningstiden meddelas på stiftelsens nätsida.

De beviljade stipendierna delas ut ur stiftelsens placeringsförmögenhets intäkter. Årligen tilldelas stipendier om ca. en halv miljon euro.

Stiftelsens ombudsman besvarar frågor gällande stipendier: