Stiftelsen

Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse har som ändamål att främja och understöda medicinsk forskning gällande mag- och lever- samt ögonsjukdomar, vilket förverkligas genom utdelning av stipendier och understöd till forskare och forskningsgrupper inom nämnda områden. Under åren har stiftelsen även deltagit i finansieringen av forskningsapparatur. Utbetalningarna görs på stiftelsens högtidsdag den 5 maj, som är dagen för Mary Ehrnrooths (född Beckman) födelse.

Mary och Georg C. Ehrnrooth 1984.


Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse har som ändamål att främja och understöda medicinsk forskning gällande mag- och lever- samt ögonsjukdomar


Stiftelsen grundades 1987 av juris licentiat, riksdagsman Georg C. Ehrnrooth för att hedra minnet av sin bortgångna hustru Mary Ehrnrooth som dött den 15 februari samma år. Paret var barnlöst. Grundkapitalet donerades av Georg C. Ehrnrooth som sedermera även gjorde tilläggsdonationer och vid sitt frånfälle testamenterade sin egendom till stiftelsen.

Georg C. Ehrnrooth avled den 17 oktober 2010 i Helsingfors. Han fungerade som stiftelsens ordförande från stiftelsens grundande till sin bortgång, d.v.s. sammanlagt över 20 år. Han efterträddes som stiftelsens ordförande av stiftelsens nuvarande ordförande, systersonen dipl.ekon och M.P.S. Mikael Swanljung.

På grund av den positiva utvecklingen av stiftelsens placeringar har dess utdelning sedan slutet av 1980-talet växt betydligt. Speciellt kraftig har ökningen av utdelningen varit under 2000-talet. Då stiftelsens utdelning ännu i början av 2010-talet var dryga 100 000 € årligen uppgår stiftelsens utdelning idag nästan en halv miljon euro.

Stiftelsens totala utdelning 1987-2020

År 2017 firade stiftelsen sitt 30-årsjubileum då fyra jubileumspris om sammanlagt 100 000 euro tilldelades framstående forskare inom mag- och ögonsjukdomar. 

Mary & Georg C. Ehrnrooths stiftelse är en av de fyra Ehrnrooth-stiftelserna. Tillsammans är Ehrnrooth-stiftelserna stora bidragsgivare för finsk vetenskap och kultur och delar varje år ut stipendier till ett värde på ca. sex miljoner euro. De övriga stiftelserna är Ella & Georg Ehrnrooths stiftelseMagnus Ehrnrooths stiftelse och Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse.