Georg C. Ehrnrooth

Georg C. Ehrnrooth (1926-2010) föddes den 29 juli 1926 i Nastola. Hans föräldrar var vice häradshövding Carl Johan Casimir Ehrnrooth och Aina Hélène Louise Mannerheim. Ehrnrooth studerade till juris kandidat vid Helsingfors universitet. År 1952 blev Georg C. Ehrnrooth utnämnd till vice häradshövding och år 1954 fick han juris licentiat examen från Helsingfors universitet.

Georg C. Ehrnrooth hade rötter i två anrika finska släkter. Hans far Carl Johan Ehrnrooth och farfar Georg Ehrnrooth var båda under sin tid framstående personer inom den finska industrin och näringslivet och Georg C. Ehrnrooths gudfar och släkting på mödernet var marskalk Carl Gustaf Mannerheim.

Vid medlet av 1950-talet aktiverade sig Georg C. Ehrnrooth politiskt. År 1953 besökte Georg C. Ehrnrooth de Förenta staterna och träffade där flera kända och inflytelserika amerikanska politiker. Resan inspirerade honom att satsa på politiken också hemma i Finland. Georg C. hade redan under studietiden varit aktiv i Svenska Folkpartiets (SFP) ungdomsavdelning Svensk Ungdoms Höger. År 1956 invaldes Georg C. Ehrnrooth efter en lyckad kampanj till Helsingfors stadsfullmäktige och år 1958 inledde han sin 25 åriga karriär som riksdagsledamot. Valet in i riksdagen 1958 avslutade också Georg C. Ehrnrooths karriär som jurist på advokatbyrån Procopé & Hornborg där han arbetat på sedan utexamineringen.

Georg C. Ehrnrooths politik präglades av en stark parlamentarisk orientering vilket ledde till att han blev en av de starkaste kritikerna av Urho Kekkonen. Georg C. Ehrnrooth blev inom politiken även känd speciellt för sin hänsyn till de äldre. År 1973 valdes Urho Kekkonen till president via en undantagslag, vilken SFP stödde. Georg C. Ehrnrooth såg sig tvungen att engagera sig i ett helt nytt politiskt parti, Konstitutionella folkpartiet, senare Konstitutionella högerpartiet, vars partiledare han var till år 1992.

I sin politiska verksamhet vägleddes Georg C. Ehrnrooth förutom av en stark känsla för demokrati och fosterländskhet också av sitt stora sociala intresse, vilket även motiverade honom att engagera sig för välgörande verksamhet bland annat inom ett antalen rad släktstiftelser. Sålunda var han över 60 år styrelsemedlem i Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse samt närmare 40 år styrelsemedlem i Magnus Ehrnrooths stiftelse. Georg C. Ehrnrooths beslut att grunda en stiftelse i sitt eget och sin bortgångne hustrus namn ter sig därav som en naturlig utveckling i Georgs verksamhet.

Mera om Gerog C. Ehrnrooth: