Ansökan

Instruktioner för stipendieansökan


Ansökningstiderna 2024

ANSÖKNINGSTID FÖR STIPENDIER 1.1.2024-29.2.2024

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR STÖRRE PROJEKTSTIPENDIUM 1.1.2024-29.2.2024

Ansökningarna görs i stiftelsens elektroniska ansökningssystem:

Ansökningsblanketten och de obligatoriska bilagorna fylls i det elektroniska ansökningssystemet. Stiftelsen behandlar inte postade ansökningar. Endast de ansökningar som lämnats in inom utsatt ansökningstid behandlas.

Till ansökan bifogas vetenskaplig meritförteckning (CV) samt en högst två sidors forskningsplan. Ur bilagorna bör framgå ansökandes tidigare verksamhet och skede av karriären, publikationer och forskningsprojektets budget. Publikationer behöver inte bifogas i ansökan.

Ansökan skall fyllas i en gång även då det är frågan om en arbetsgrupp. Till ansökan bifogas alla medarbetares CV. I ansökan bör även uppges arbetsgruppens kontaktperson (PI).

I ”Huvudsakliga mål av forskningen” skall presenteras de centrala målsättningarna och metoderna samt de resultat och möjliga applikationer som kan väntas av forskningen.

Ansökan bör skickas genom ansökningssystemet till stiftelsen innan utgången av ansökningstiden.

I ansökan kan namnges en eller flera referensgivare för projektet. Till de namngivna referensgivarnas skickas ett automatiskt e-postmeddelande där de bes lämna in en referens elektroniskt till stiftelsen. Deadline för referenserna är alltid 7 dagar efter utgången av ansökningstiden. E-postmeddelandet skickas till referensgivarna efter att ansökan lämnats in till stiftelsen.

Försenade ansökningar och referenser beaktas inte i bedömningen av ansökningar.

Stiftelsens ombudsman svarar på alla frågor om stipendier och ansökningsprocessen:

Sebastian Lindberg
sebastian.lindberg@marygeorg.fi