Hakeminen

Ohjeet apurahan hakemiselle


Hakuajat 2023

APURAHOJEN HAKUAIKA 1.1.2023-28.2.2023

SUUREMPIEN HANKEAPURAHOJEN HAKU 1.1.2023-28.2.2023


Uumu ry:n apurahat Raimo Sydänmaan -rahastosta lisähaku 2023

Vuonna 2023 jaossa on myös lisäapurahoja Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n Raimo Sydänmaan -rahastosta maksatautien tutkimusta varten. Lohjalainen autoilija Raimo Sydänmaa jätti testamentissaan UUMU ry:lle tutkimustoimintaan suunnatun lahjoituksen. Apurahoja haetaan tavallisen apurahahakemuslomakkeen kautta. Apurahansaajien odotetaan esittelevän tutkimustyönsä tulokset yleistajuisesti myös Uumu ry:n jäsenistölle.


Apurahahakemukset tehdään sähköisesti säätiön apurahaohjelmassa:

Hakemuslomake ja tarvittavat liitteet täytetään apurahaohjelmassa. Säätiö ei käsittele postitettuja hakemuksia. Ainoastaan ne hakemukset käsitellään, joiden hakemuslomake lähetetään ennen hakuajan umpeutumista.

Apurahajärjestelmään liitetään liitteenä tieteellinen ansioluettelo sekä korkeintaan kahden sivun tutkimussuunnitelma. Liitteistä tulee ilmetä hakijan aikaisempi toiminta ja uran vaihe, julkaisuluettelo ja tutkimushankkeen kustannusarvio. Julkaisuja ei tarvitse liittää.

Hakemuslomake tulee täyttää vain yhtenä kappaleena myös silloin, kun kyseessä on työryhmän apurahahakemus. Siihen liitetään sähköisesti nettipalvelussa kaikkien jäsenten ansioluettelot. Hakemuksessa tulee myös mainita työryhmän yhteyshenkilö.

Kohdassa ”Tutkimuksen keskeiset tavoitteet” hakijan tulee lyhyesti esittää tutkimuksen tavoitteita ja menetelmiä sekä odotettavissa olevien tulosten merkitystä ja mahdollisia soveltamismahdollisuuksia.

Hakemus tulee lähettää apurahajärjestelmän kautta säätiölle ennen hakuajan päättymistä.

Sähköiseen apurahajärjestelmässä voi nimetä yhden tai useamman suosittelijan hankkeelle. Suosittelijoille lähetetään automaattisesti järjestelmästä sähköpostitse kehotus jättää suositus sähköisesti säätiölle. Suositusten viimeinen jättöpäivä on aina 7 päivää hakemusajan päätyttyä. Sähköposti suosittelijoille lähetetään, kun apurahahakemus lähetetään säätiölle.

Myöhästyneitä hakemuksia ja lausuntoja ei oteta käsiteltäväksi.

Kaikkiin kysymyksiin apurahoista vastaa säätiön asiamies:

Sebastian Lindberg
sebastian.lindberg@marygeorg.fi