Myönnetyt apurahat

2024

Silmätaudit

Väitöskirjatutkimukseen

 • Bygglin Henrik, Åldersrelaterad makuladegeneration. Behandling med anti-angiogen farmaka: uppföljning av retinal ljuskänslighet, 8 000 €
 • Grönroos Pyry, Sarveiskalvon endoteelisolujen erilaistaminen pluripotenteista kantasoluista sarveiskalvoperäisten sokeuksien hoitoon, 15 000 €
 • Heloterä Hanna, A Quest For a Novel Markers and Prognostic Factors in Age Related Macular Degeneration, 8 000 €
 • Joukainen Elli, Silmäsarkoidoosille altistavat tekijät & intermediaarisen uveiitin etiologia Suomessa, 15 000 €
 • Koskimäki Fredrika, Silmän etuosan sairauksien perinnöllinen tausta – genominlaajuinen assosiaatiotutkimus, 5 000 €
 • Kuddu Peeter, Prospektiivinen satunnaistettu kliininen tutkimus. Tavoitteena on selvittää kuinka kaihileikkaus vaikuttaa pseudoeksfoliaatio potilaiden silmänpainetasoon, näöntarkkuuteen, glaukooman etenemiseen ja silmän rakenteisiin, 10 000 €
 • Kulmala Maarti, Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset silmän rakenteisiin ja näkökykyyn, 10 000 €
 • Lahtinen Topi, Sarveiskalvon kartiorappeuman valokovetushoidon tulokset, 8 000 €
 • Lamberg Joel, Metaoptinen kuvantamisjärjestelmä varhaisten silmäsairauksien tunnistamiseen sarveiskalvon paksuuden sekä vesipitoisuuden muutoksista, 8 000 €
 • Lilja Olivia, CERKL-geenin aiheuttavan verkkokalvon tappisauvadystrofian seeprakalamallin luominen, 15 000 €
 • Niinimäki Paula, Orbitaaliset ja periorbitaaliset kasvaimet ja eksenteraatio toimenpiteet 2005–2022: kokemuksemme Suomessa, 8 500 €
 • Nummi Kalle, Retinoblastooma Suomessa 1964-2014, 8 000 €

Post doc -tutkimukseen

 • Harju Niina, Ihmisen verkkokalvon toimintahäiriöiden ja näkökyvyn ylläpidon tutkiminen solutasolla, 34 000 €

Muuhun tieteelliseen tutkimukseen

 • Immonen Ilkka, Tekoälyyn perustuva verkkokalvon ikärappeumamuutoksen tunnistaminen ja siihen liittyvien nestetilojen tilavuuden mittaaminen. Soveltaminen tosielämän aineiston analyysiin, 42 000 €
 • Leinonen Henri, Miksi verkkokalvorappeumien etenemiseen liittyy voimakas sukupuoliero? Mekanistinen tutkimus, 25 000 €
 • Loukovaara Sirpa, Metabolomiikka proliferatiivisessa diabeettisessa retinopatiassa, 25 000 €
 • Saarela Ville, Ympäristö- ja perintötekijöiden vaikutus silmäterveyteen, 30 000 €

Vatsataudit

Väitöskirjatutkimukseen

 • Aro Raila, The effect of colorectal cancer (CRC)-related sarcopenia and myosteatosis on CRC patients survival and postoperative outcomes, association on systemic inflammation and the impact of perioperative nutritional support on colon cancer patients prognosis, 5 000 €
 • Hjelt Anja, Estrogeenin vaikutus suoistotulehdukseen, 5 000 €
 • Jalava Karoliina, Akuutin komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen tunnistaminen, todellinen leikkauskiireellisyys ja leikkausta edeltävän antibioottihoidon vaikutus tulehdukseen, 5 000 €
 • Kolehmainen Sara, Biologisten lääkkeiden käytön optimointi tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa, 5 000 €
 • Launonen Hanna, Ketogeenisen ruokavalion vaikutus suoliston reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmään (RAAS) terveessä ja tulehtuneessa hiiren suolistossa, 5 000 €
 • Mäntymäki Leena-Mari, Akuutin divertikuliitin diagnostiikka, 5 000 €
 • Möttinen Tiia, Yöaikaisen appendikektomian riskit verrattuna päiväaikaiseen leikkaukseen, kirurgin laparoskooppisen kokemuksen vaikutus, päiväkirurgisen seurannan käyttö, kiireellisyysluokituksen merkitys appendisiitin komplisoitumisessa ja hoidon onnistumisessa, 5 000 €
 • Palomurto Saana, Ei-alkoholiperäisen rasvamaksatautiin liittyvät muutokset lipoproteiini- ja lipidiaineenvaihdunnassa ja niiden suhde sydän- ja verisuonitauteihin sekä maksataudin etenemiseen, 5 000 €
 • Peltoniemi Piia, Nestehoidon ja kivun hoidon vaikutus haimaleikkauspotilaiden toipumiseen, 5 000 €
 • Pengermä Pasi, Akuutin mesenteriaali-iskemian esiintyminen eri viskeraalivaltimoiden ahtaumista kärsivillä akuuttia vatsaa sairastavailla potilailla ja iskemialle altistavat riskitekijät, 5 000 €
 • Pourjamal Negar, Antibody-drug conjugates in experimental models of HER2-positive gastric cancer and breast cancer with special reference to drug resistance, 5 000 €
 • Putila Emilia, Mahasyövän postoperatiivisen komplikaatiot ja niiden riskitekijät gastrektomian jälkeen Suomessa, 5 000 €
 • Rautakorpi Jaakko, Ulosteensiirto haavaisen koliitin hoidossa ja biologinen lääkitys tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa, 5 000 €
 • Räty Panu, Ohutsuolitukoksen nykyaikainen diagnostiikka ja hoito, 5 000 €
 • Saarinen Ilmari, Lihavuuskirurgian aineenvaihdunnalliset ja ravitsemukselliset vaikutukset, 5 000 €
 • Sulasjärvi Johannes, Paksusuolen divertikuliitin tutkimus, painotuksena komplisoituneet, vaikeat tautitapaukset ja immuunipuutteiset potilaat, 5 000 €
 • Sula Sami, KOMPLISOITUMATON JA KOMPLISOITUNUT UMPILISÄKETULEHDUS – UNCOMPLICATED AND COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS, 5 000 €
 • Taira Aurora, BRAF-mutatoitujen suolistosyöpäkasvainten molekulaariset erityispiirteet, 5 000 €
 • Takala Sini, Sappirakkosyövän diagnoosi- ja hoitokäytäntöjen erojen vaikutus ennusteeseen – kansallinen ja yhteispohjoismainen tutkimus, 5 000 €
 • Vehviläinen Sini, Kolangiitin ja onkologisten hoitojen keskeytysten vaikutus leikkaushoidon ulottumattomiin edenneen haimasyövän elinajanodotteeseen, 5 000 €

Post doc -tutkimukseen

 • Bonsdorff Akseli, Haimaleikkausten jälkeisen haimafistelin ennustaminen ja ehkäisy, 12 500 €
 • Grönroos Sofia, Lihavuuskirurgian pitkäaikaistulokset, tulosten raportoinnin standardisaatio ja lihavuuden genetiikka, 5 000 €
 • Koskenvuo Laura, Reducing stoma related morbidity in patients with rectal cancer: two randomized controlled trials (PROSPERITY-trial and MOBILE3-trial), 30 000 €

Muuhun tieteelliseen tutkimukseen

 • Sallinen Ville, Veritulppien ehkäisyn optimoiminen maksa- ja haimakirurgiassa, 30 000 €
 • Seppälä Toni, ”Peräsuolisyövän leikkaukseton hoito” – ”Nordic ORgan Preservation Pilot Approach – A Nonrandomised Single-Arm Trial for Non-Operative Management of Rectal Cancer (NORPPA-1)”, 50 000 €
 • Tenca Andrea, Imaging, inflammation markers, and multiomics data analyses in the diagnosis of hepatobiliary and pancreatic pre-malignant conditions, 30 000 €
 • Viiri Keijo, Suoliston epiteelin ketoaineiden kromatiinimuokkausten rooli keliakian tulehduksellisen suolistovaurion synnyssä, 30 000 €

Säätiön suurapuraha 2024

 • Autio Kaija, Mitokondriaaliseen enoyyli-CoA reduktaasiin liittyvä näköhermon surkastuminen – kohti geenihoitoja, 100 000 €

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapoolista

 • Vattulainen Meri, 12 kuukauden tutkijavierailulle Linköpingin yliopistossa, 35 300 €

Yhteensä 697 300 €


2023

Silmätaudit

Väitöskirjatutkimukset

 • Kauppila Maija, SARVEISKALVON LIMBUKSEN IN VITRO-MALLI SARVEISKALVOSIIRTEIDEN KEHITTÄMISEEN, 5 000 €
 • Koponen Sanna, Silmän haitallisen uudisverisuonimuodostuksen inhibointi geeniterapian avulla, 5 000 €
 • Ruutila Minna, Terrienin marginaalinen sarveiskalvorappeuma, 8 000 €

Post doc -tutkimukset

 • Harju Niina, Ihmisen verkkokalvon pigmenttiepiteelisolut ja näkökyvyn ylläpito, 25 000 €
 • Penttinen Inka-Tuulevi, Sarveiskalvon dystrofian perinnölliset riskitekijät suomalaisilla ihmis- ja koirapotilailla, 21 000 €

Tieteelliseen tutkimukseen

 • Autio Kaija, Mitokondriaaliseen enoyyli-CoA reduktaasiin liittyvä näköhermon surkastuminen – kohti geenihoitoja, 50 000 €
 • Moilanen Jukka, Tear film stability in ocular surface health and therapeutic strategies assessment, 50 000 €
 • Nymark, Soile, Vuorokausirytmin säätelemien verkkokalvon uusiutumisprosessien selvittäminen silmäsairauksien mekanismien ymmärtämiseksi, 50 000 €

Vatsataudit

Väitöskirjatutkimukset

 • Danielsson Oscar, Metaboliaan liittyvä rasvamaksasairaus väestössä ja sen yhteys muihin maksasairauksiin, 5 000 €
 • Eberl Anja, Optimizing biological therapies for patients with inflammatory bowel disease, 5 000 €
 • Eerola Verner, Aivokuolleen luovuttajan merkitys vatsaelinsiirteen ennusteelle, 5 000 €
 • Grönroos Sofia, Lihavuuskirurgian pitkäaikaistulokset, 5 000 €
 • Heikkilä Taina, Keratiinien rooli paksusuolen mekaanisessa stressissä ja energiaaineenvaihdunnassa, sekä siglec-9 perusteisen PET-merkkiaineen soveltuvuus paksusuolen tulehduksen havaitsemiseen, 5 000 €
 • Jokela Roosa, Impact of transgenerational transfer, early antibiotic exposures, and environmental factors on the diversity and persistence of infant intestinal resistome, 5 000 €
 • Kontola Kristi, Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyvä leikkausriski, 5 000 €
 • Lavikainen Lauri, Laskimotukosten ja verenvuotojen toimenpidekohtaiset riskit vatsaelinkirurgiassa, 5 000 €
 • Luiskari Lotta, Rasvan laadun ja ketoaineiden vaikutus suolistotulehdukseen – ruokavalio vai ketonit?, 5 000 €
 • Mattila Juho, Fuusio-PET-MRI-kuvantaminen ohutsuolen Crohnin taudin diagnostiikassa (CD-PET), 5 000 €
 • Nousiainen Ruth, Discovering novel therapeutic targets in solid pediatric malignancies, 5 000 €
 • Pohjonen Jussi, Suoliston limakalvon vaurio ja tulehdus IgA-nefropatiassa, 5 000 €
 • Ronkainen Aki, Ulosteluovuttajista eristettyjen bifidobakteerikantojen kyky estää taudinaiheuttajien kiinnittymistä epiteeliin, 5 000 €
 • Sirviö Ville, Ruokatorvisyövän hoito Suomessa 30 vuoden aikana: Kuolleisuus, kirurgisen hoidon komplikaatiot ja neoadjuvanttihoito leikkauskomplikaatioiden riskitekijänä, 5 000 €
 • Tenhami Mervi, Tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa käytettävien menetelmien kehittäminen, 5 000 €
 • Vehviläinen Sini, Haimatiehyen stenttauksen vaikutus haimasyöpäpotilaiden elämänlaatuun, ravitsemukseen ja kipuun, 5 000 €
 • Vetkas Nora, Ulosteensiirron vaikutus suolifysiologiaan ja immuunivasteeseen Parkinsonin taudin potilailla, joilla on poikkeava suolistomikrobisto, 5 000 €

Post doc -tutkimukset

 • Haijanen Jussi, APPAC IV – antibiootti vs. lumelääke lievän umpilisäketulehduksen polikliinisessä hoidossa, 30 000 €
 • Junttila Anna, Mahasuolikanavan syövät: immuunivasteen, preoperatiivisen arvioinnin sekä hoitomuotojen kehittymisen vaikutus lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteeseen, 5 000 €

Tieteelliseen tutkimukseen

 • Jokela Tiina, Elämäntapojen vaikutus epigeneettisten mekanismien kautta Lynch syndrooma sairastavien henkilöiden kolorektaalisyöpäriskiin, 30 000 €
 • Juuti-Uusitalo Kati, Ohutsuoli soluviljelymaljalla, eli keliakian ja diabeteksen varhaisvaiheiden mallinnus potilas-iPS mallilla, 30 000 €
 • Kauhanen Saila, 18F-FAPI-74 PET-TT gastrointestinaalisten syöpien kuvantamisessa, 30 000 €
 • Reunanen Justus, Uusien diagnostisten molekyylien kartoitus kolorektaalisyöpäseulontoihin, 10 000 €
 • Österlund Pia, RAXO tutkimuksen alatutkimukset: 1) SNP:n (single nucleotide polymorphism) merkitys hoitovasteen ennustajana levinneessä suolistosyövässä 2) Etäpesäkekirurgian ja lääkehoidon kustannusanalyysi ja -vaikuttavuusanalyysit, 30 000 €

Säätiön suurapurahat 2023

 • Turunen Joni, Suonikalvoston melanooman geneettiset riskitekijät, 100 000 €
 • Åberg Fredrik, Immunosuppressio maksansiirroissa, 100 000 €

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n apuraha Raimo Sydänmaan rahastosta

 • Nyholm Iiris, Sappitieatresian ennusteelliset seerumibiomarkkerit, duktulaarinen reaktio ja maksafibroosi, 5 000 €
 • Saarinen Kustaa, Maksafibroosin non-invasiivinen määritys ja sen vaikutus potilaiden maksaperäiseen ja maksan ulkoiseen sairastavuuteen ja kuolleisuuteen, 4 000 €
 • Siiki Antti, Vaativan ERCP toimenpiteen turvallisuus, 9 000 €

UUMU ry:n lahjoituksen tukemana

 • Sarelin Niklas, Hepatosellulaarisen karsinooman immunohistokemialliset ennustetekijät, 5 000 €

Muut apurahat

Helsingin yliopiston lääketieteellinen kirjasto 10 000 €

Yhteensä 720 000 €