suomeksi
Mary och Georg C Ehrnroothin säätiö
Stiftelsen
Understöd
Ansökningar
Jubileum
Kontaktuppgifter


Styrelsen

Stiftelsens angelägenheter omhänderhas och dess beslutanderätt utövas av dess styrelse,

Styrelsens medlemmar:
Mikael Swanljung, ordförande
Christian Beckman
Martti Färkkilä
Dan Hohenthal
Tero Kivelä
Pekka Reinikainen

Kontaktuppgifter

Stefan von Knorring, sekreterare
e-post: stefan.vonknorring@nordea.com
telefon: 020 724 8027

Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse
c/o Katariina Sulander
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea
Finland