på svenska
Mary och Georg C Ehrnroothin säätiö
Säätiö
Avustukset
Hakemukset
30-vuotisjuhlat
Yhteystiedot


Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiöltä 100 000 euroa tutkimuspalkintoina ansioituneille vatsa- ja silmätautien tutkijoille Vuonna 1987 perustetun Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimusta, joka tähtää vatsatautien ja silmätautien parempaan ymmärtämiseen ja hoidon parantamiseen.

Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiöltä 100 000 euroa tutkimuspalkintoina ansioituneille vatsa- ja silmätautien tutkijoille Vuonna 1987 perustetun Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimusta, joka tähtää vatsatautien ja silmätautien parempaan ymmärtämiseen ja hoidon parantamiseen.

Säätiö viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaansa ja jakoi tämän merkeissä juhlasymposiossaan Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa 17.10.2017 tunnustuspalkintona neljälle ansioituneelle vatsa- ja silmätautien tutkijalle kullekin 25 000 euroa.

Vatsatautien alan palkinnot myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta tutkijanurasta kahdelle varttuneelle suomalaiselle professorille.

Prof. Juha Grönroos on Turun yliopiston vatsaelinkirurgian professori ja ylilääkäri sekä tulosalueen johtaja. Hän valmistui 1986 lääketieteen lisensiaatiksi ja 1990 lääketieteen tohtoriksi. Dosentiksi hänet nimitettiin 1996 ja professoriksi 2013. Grönroos on laaja-alainen vatsatautien tutkija, joka on erityisesti perehtynyt vatsan alueen elinten kuten haiman äkillisiin ja pitkäaikaisiin tulehduksiin ja niiden syntymekanismeihin. Kansainvälinen yhteistyö näillä aloilla on ollut hedelmällistä. Grönroosilla on 121 alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä asiantuntijamenettelyä käyttävissä tieteellisissä sarjoissa.

Prof. h.c. Helena Isoniemi on Hyksin elinsiirto- ja maksakirurgian yksikön ylilääkäri. Hän valmistui 1977 lääketieteen lisensiaatiksi ja 1991 lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi. Dosentiksi hänet nimitettiin 1993 ja professorin arvonimen hän sai 2010. Isoniemen tutkimus on keskittynyt elinsiirtoihin ja erityisesti maksansiirtoihin. Hänen merkityksensä on ollut ratkaiseva tämän erityisalueen kehitykselle ja kansainvälisten suhteiden ylläpitämiselle Suomessa. Isoniemellä on 216 alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä asiantuntijamenettelyä käyttävissä tieteellisissä sarjoissa

Silmätautien alan palkinnot myönnettiin tunnustuksena nuorille, nousujohtoista tutkijanuraa rakentaneille tutkimusryhmän johtajille.

Apul.prof. Anu Kauppinen on Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Suomen Akatemian tutkija, joka on pitkään tehnyt yhteistyötä saman yliopiston silmätautien klinikan kanssa. Hän valmistui 1999 solubiologian maisteriksi ja 2006 filosofian tohtoriksi immunologian ja kliinisen mikrobiologian alalta. Dosentiksi hänet nimitettiin 2012 ja apulaisprofessoriksi professorin urapolulle 2015. Kauppinen on johtanut omaa tutkimusryhmäänsä vuodesta 2012. Hän on tutkinut erityisesti silmätautien kuten verkkokalvon ikärappeuman immunologista taustaa ja mahdollisuuksia uusiin lääkehoitoihin. Kauppisella on 73 alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä asiantuntijamenettelyä käyttävissä tieteellisissä sarjoissa.

Dos. Sirpa Loukovaara on Hyksin silmätautien klinikan verkkokalvoyksikön erikoislääkäri ja kliinisen silmälääketieteen tutkija. Hän valmistui 1994 lääketieteen lisensiaatiksi ja 2004 lääketieteen tohtoriksi. Dosentiksi hänet nimitettiin 2014. Loukovaara on johtanut omaa tutkimusryhmää Biomedicum Helsingissä vuodesta 2010. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt lasiaisverkkokalvotautien, erityisesti diabeettisen verkkokalvosairauden syntyyn ja mekanismeihin. Loukovaaralla on 33 alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä asiantuntijamenettelyä käyttävissä tieteellisissä sarjoissa, näistä 16 on ilmestynyt vuodesta 2014 alkaen.

Lisätietoja:

Mary ja Georg C. Ehnroothin säätiöstä: Hall. pj. Mikael Swanljung puh. 0400 403 060, s-posti mikael.swanljung@picnic.fi

Vatsatautien alan palkinnoista: Prof. Martti Färkkilä puh. 050 427 1622, s-posti martti.farkkila@hus.fi

Silmätautien alan palkinnoista: Prof. Tero Kivelä puh. 050 525 2723, s-posti tero.kivela@helsinki.fi