suomeksi
Mary och Georg C Ehrnroothin säätiö
Stiftelsen
Understöd
Ansökningar
Jubileum
Kontaktuppgifter


Ansökningar

Notera att ansökningsprocessen och ansökningstiden är olika för de två forskningsområdena:

Forskning inom magsjukdomar

Ansökningar inom magsjukdomar riktas till Vatsatautien Tutkimussäätiö. Tilläggsinformation om ansökningsprocessen hittas på stiftelsens hemsida http:// www.vtts.fi.

Ansökningsprocessen genomförs vanligtvis i oktober/november.

Forskning inom ögonsjukdomar

Ansökningar inom ögonsjukdomar skall göras elektroniskt i ansökningsprogrammet:
Ansökningsprogrammet

Eventuella frågor angående ansökningarna kan riktas till:
Katariina Sulander
Katariina.Sulander@nordea.com

Ansökningstiden inom ögonsjukdomar utgår den 18 februari 2019.