suomeksi
Mary och Georg C Ehrnroothin s��ti�
Stiftelsen
Understöd
Ansökningar
Jubileum
Kontaktuppgifter


Ansökningar

Notera att ansökningsprocessen och ansökningstiden är olika för de två forskningsområdena:

Forskning inom magsjukdomar

Ansökningar inom magsjukdomar riktas till Vatsatautien Tutkimussäätiö. Tilläggsinformation om ansökningsprocessen hittas på stiftelsens hemsida http:// www.vtts.fi.

Ansökningsprocessen genomförs vanligtvis i oktober/november.

Forskning inom ögonsjukdomar

Ansökningar inom ögonsjukdomar skall göras elektroniskt i ansökningsprogrammet:
Ansökningsprogrammet

Eventuella frågor angående ansökningarna kan riktas till:

Sebastian Lindberg
sebastian.lindberg@marygeorg.fi

Ansökningstiden inom ögonsjukdomar utgår den 24 februari 2020


Redogörelse för understöd

Understödsmottagare skall ge en skriftlig redogörelse över användning av understödet till stiftelsen.

Redogörelsen skapas via det elektroniska formuläret, som hittas här.